Любопитно

Складове под наем – правилният избор


Количеството на наетите складове под наем непрекъснато се увеличава. Това се обяснява с увеличаването на предлаганите стоки като асортимент и количество, което от своя страна води до завишаване на необходимата допълнителна складова площ. Какви са основните предимства и недостатъци на наемането на складова площ, разказват колегите от Benchtalks.com.

Наемането на склад има своите положителни, но понякога и отрицателни черти. Ето защо е необходимо да се запознаем с всички нюанси на наеманото помещение. Много е важен срокът за наем. При едногодишните договори възникналите проблеми се решават много по-лесно. Когато се подписва дългосрочен договор за складове под наем се налага да се заплати сума, превишаваща стойността на обекта.

Именно по тази причина е необходимо щателно да се огледа площта, задълбочено да се помисли и желателно е да се потърси съвета на опитни консултанти. Те ще помогнат за вземането на правилно решение.

За съжаление, много пъти забравяме, че такъв договор има и минуси. Договорът защитава съставителите от едностранна промяна на условията, но от друга страна винаги е възможно да се допуска заобикаляне на някой пункт. Много често наемодателите се стремят да съставят договора за складове под наем така, че наемът за тях да е максимално изгоден. За да бъде договорът написан правилно и да защитава двете страни, той трябва да е подготвен от избран от страните независим юрист. Като положителна страна на наема много често се отчита факта, че винаги при желание можеш да смениш обекта. Това съвсем не е така. Разбира се, ако договорът не е бил правилно написан, то прекъсването му става бързо и лесно. В договора за складове под наем задължително се вписва срока за ползване и неустойката, която трябва да се заплати при нарушаването му, както и в какъв период от време наемателят трябва да предупреди за прекратяването му. Отчитайки плюсовете и минусите на наемането на складове под наем е явно, че трябва да се ползват и съветите на специалистите.

Положителните страни на складове под наем в София са определящи. Много по-лесно е да се наеме помещение, отговарящо на интересите на наемателя, отколкото сам да извърви пътя на изграждането му. Складовите помещения имат изключително голямо значение в организацията на стоковия поток. Важно е къде е разположен склада, нивото и качеството на складовото оборудване. Разходите за складовите помещения влияят на себестойността и цената на продукцията, а това рефлектира върху конкурентоспособността.

Да имаш собствен склад вече отдавна не е икономически изгодно, отколкото да наемеш такъв. Значителни финансови загуби са поддържането на персонал, обслужващ складовото помещение, амортизациите на складовото оборудване и складовата техника, а така също и осигуряването на охранителни системи и служби за охрана на помещението и стоката в него.