Тв новини

Ето какво ще видим утре (07-ми октомври) в „Една жена“

Сарп предава плика от Пъръл на Бахар. Тя го отваря и вижда покана за рождения ден на Али и Йомер. Нисан и Дорук са радостни. Бахар се съгласява да отидат. 

Хатидже и Бахар забелязват, че Джейда не е дошла на работа. 

Суат упреква Пъръл за поканата. 

Бахар подготвя децата за рождения ден на близнаците. Тя няма рокля, а Нисан моли Ширин да ѝ заеме. Ширин отказва, но Енвер настоява. 

Сарп, Бахар и децата слизат пред имението на Суат. Бахар е с красива рокля и цялата нагласена. Пъръл остава с отворена уста. 

Бахар споделя със Сарп, че се чувства неловко в тази рокля и на това място. 

Приятелките на Пъръл веднага започват да обсъждат положението със Сарп и Бахар. Пъръл чува как те злословят, че Сарп никога не я е гледал по този начин, както гледа Бахар, и се озлобява още повече. 

Пъръл нарочно праща на Бахар интимните снимки на Сарп и Ширин.