Тв новини

Ето какво ще видим утре (02-ри ноември) в „Обещание“


Емир казва на Рейхан, че не е нужно да имат собствени деца и че могат да осиновят. Рейхан не е на същото мнение и това вбесява Емир. Той иска от нея да се постави поне за малко на негово място. Рейхан твърдо заявява на мъжа си, че няма да убие детето им. 

На следващия ден Емир иска Рейхан да го придружи, но не ѝ казва къде. Тя мисли, че я води в болницата, а той спира на гробищата. Кара я да види всички надгробни плочи и да осъзнае какво е да умреш. Заявява, че щом толкова иска да се спомине, да им избере място, на което ще лежат завинаги. 

Нарин съобщава на Кемал, че вече не я интересува нищо, освен Масал.