Тв новини

Ето какво ще видим утре (13-ти юли) в „Г-жа Фазилет и нейните дъщери“

Хазъм кара Синан да посетят Нил. Яъз съобщава на баща си, че желае да се пробват отново в козметичния бизнес. Иска шанс да се върне във фирмата. Хазъм се съгласява с усмивка на лице. 
Хазан забелязва, че нещо мъчи Едже, но Фазилет бързо я отпраща. 
Яъз праща съобщение на Едже да се видят в градината, а Фазилет го прочита и отива тя. Предупреждава го да не използва Едже. Яъз заявява, че няма нищо общо с дъщеря ѝ. 
Ясин пристига в имението и насочва оръжие срещу охраната. Нарежда вратата да бъде отворена. Докато Хазан и Яъз разговарят, Яъз нахлува и насочва пистолета срещу Яъз. Хазан го моли да не върши глупости. 
Едже чува изстрели и моли Ясин да спре. Опитва се да му обясни, че не го е предала. Хазан издебва и бута ръката на Ясин. Чува се изстрел, а охранителят е улучен. Полицаите нахлуват и арестуват Ясин. 
Едже напада Селин и я събаря на земята пред семейство Егемен с думите, че е подла лъжкиня. 
Фазилет осъзнава, че бебето на Едже е от Ясин. 
Хазъм пита Едже защо е нападнала Селин, а Едже отвръща да попита дъщеря си. 
Хазъм влиза в стаята на Селин и иска да му разкаже истината отначало. Селин лъже, че Едже има връзка с Яъз.