Тв новини

Ето какво ще видим утре (09-ти юли) в „Обещание“

Кемал получава съобщение от Талаз, в което го пита дали продължава да се крие под полата на жена си. Предизвиква го да отиде при него. Кемал се вбесява и иска ключовете от Таджъ. 
Тундж и приятелката му пристигат в имението и Джемре и Джавидан ги посрещат. 
Нарин научава от Таджъ, че Кемал е излязъл. Досеща се, че е тръгнал към Талаз. Таджъ обещава да потърси бащата на Масал. 
Джавидан унижава Рейхан пред гостите. Рейхан се заканва, че никога няма да забрави злините, които Джавидан ѝ е причинила. Ако тя е предизвикала парализата на Хикмет, да се страхува от нея.

Нарин научава, че Таджъ не може да открие следите на Кемал и Талаз и решава да отиде в полицията. Отваря и вижда Кемал пред себе си.

Джавидан вика Рейхан и ѝ нарежда да вземе празните чаши от кафе. Приятелката на Тундж споделя с Рейхан, че я помнят от партито на Джемре, когато Емир я е дръпнал за ръката пред всички и я е отвел.

Джемре нарочно обръща сладките и кара Рейхан да почисти. Рейхан продължава да се унижава  и пада на колене. Джемре настъпва ръката на Рейхан с крак, а Тундж казва на Джемре да спре, защото прекалява. Емир става свидетел на тази сцена и бесен пита какво се случва.

Емир казва на Рейхан да остави тези глупости и ѝ подава ръка да стане. Рейхан го поглежда, а Емир я моли да си даде ръката. Рейхан го хваща и се изправя. Бесен, се разкрещява на Джавидан и Джемре, че Рейхан не е прислуга в имението. Пита ги как се осмеляват да се държат по този начин. Джавидан и Джемре опитват му обяснят, че е разбрал неправилно, но той ги игнорира и отвежда Рейхан със себе си. Той смачква плика с парите, които ѝ е дал по-рано за това, че се грижи за Хикмет.

Нарин прави забележка на мъжа си, че с часове не си е вдигал телефона.

Емир се затваря сам в стаята си и се чуди как може Джемре и Джавидан да имат такова поведение.

Джавидан и Джемре изпращат Тундж и приятелката му. Емир излиза и отива при Джемре. Нарежда ѝ да остане, за да говорят. Иска ѝ сметка за държанието ѝ спрямо Рейхан. Заявява, че Рейхан може да не е негова съпруга, но е племенница на Хикмет Тархун и е част от семейството. Да внимава отсега нататък как ще се държи с нея, иначе последствията за Джемре ще са лоши. Джемре мълчаливо се съгласява.

Нарин излиза на двора и вижда, че Масал я няма. Започва да я търси. Масал се приближава до оголен кабел, а Нарин я дръпва.

Сефер купува и носи на Рейхан нова СИМ-карта. Рейхан пише анонимно съобщение на Джавидан, че знае какво е направила на съпруга си. Ако не желае да бъде разкрита, да дойде на уречено място с 200 000 лири. Рейхан дебне Джавидан, за да види какво ще направи, след като прочете съобщението. Джавидан прочита и изпада в ужас.

Джавидан се заключва в кабинета и взима от сейфа всички налични пари. Рейхан научава, че Джавидан е излязла и тръгва след нея.

Докато Рейхан чака Джавидан на посоченото място, зад нея излиза Емир, който моли Рейхан да поговорят. Той ѝ казва, че трябва да ѝ благодари, въпреки че ѝ гневен и ядосан. Всеки момент, който са изживели двамата, е бил ценен за него. Тя го е накарала да почувства неща, които никой друг не е успял. Заради общите им спомени, Емир е решил отсега нататък да я остави намира и да не я притеснява повече. Вече и двамата са свободни да живеят на воля. Ако Рейхан реши да остане в имението, нека го направи. Може да живее там колкото поиска.