Тв новини

Ето какво ще видим днес (24-ти юли) в „Научи ме да обичам“

Алпер звъни на Лейля, но му дава, че няма достъп до този номер.
Лейля обвинява Хашмет, че я е излъгал. Той заявява, че е щял да й каже истината. Алпер е считал за свой брат. Хашмет й казва, че негов човек следи Алпер и само с едно позвъняване, ще му отнеме живота. Лейля моли Хашмет да убие нея, защото тя е виновна да се срещнат с Алпер.
Бурак води Симге да разкаже истината на Ейлюл. Симге признава на Ейлюл, че онази нощ е помагала на Бурак, защото е бил много пиян.
Бурак заповядва на Ейлюл след училище веднага да се прибере при него. Заплашва, че иначе ще стане лошо. Отива в стаята на Алпер и подхвърля пистолет.
Джанан решава да събуди Лейля и Рюзгяр. Отива в стаята и открива, че няма никой. Джанан е притеснена.
Лейля се предава и обещава на Хашмет да направи всичко за него, само и само да остави Алпер и семейството му.
Джанан звъни по телефона, но никой не отговаря. Тогава звъни на Алпер и му казва, че Лейля я няма.
Ейлюл е много объркана, защото Бурак е странен.
Берна показва нотариален акт за къщата на Алпер. Предупреждава всички, че ще заведе дело, за да ги изгонят.
Алпер подава жалба в полицията, че Лейля е изчезнала. Оттам отказват да я търсят, защото не е минало времето, изисквано от закона.
Джанан казва на Салих за изчезването на Лейля. Двамата отново се скарват. Хакведри ги вижда и отива при баща си. Салих му доверява, че са се скарали с Джанан, защото Лейля не е отишла на работа.
Хашмет принуждава Лейля да отиде в полицията и да предаде Алпер, убеждавайки я, че ще му пощади живота.
Сузан съобщава на Алпер, че Берна е купила къщата и иска да ги изгони. Енгин казва на Алпер, че истинският собственик на къщата е Хашмет, и е възможно да я е подарил на Берна.
Лейля натопява Алпер за убийството на Гьоркан. Насочва полицията към дома му, за да открият оръжието.