ЛюбопитноСвят

В Европа въвеждат нов пътен знак


Информационният знак с бял диамант на син фон не е лента за движение само за автомобили Renault. Той указва лента за споделено пътуване. А във Франция неспазването му се наказва с глоба от 135 евро.

Лентата за движение, маркирана с ромб, е предимно отляво. Досега знакът съществуваше само във Франция, тестван от 2020 година в Лион, Гренобъл и Страсбург. Ромбът обозначава (понякога придружен от допълнителна поясняваща стрелка) лентата за обществен транспорт, таксита, превозни средства, в които има поне двама души, включително водача. Това на практика е т.нар. споделено ползване.

Разрешен е обществен транспорт, таксита и автомобили с „много ниски емисии“, т.е. със стикер Crit’Air. Разбира се, тук т се включват и електрическите автомобили, дори и да има само един шофьор в тях. Такива знаци обикновено се появяват на електронни табла. В зависимост от ситуацията на наблюдение на трафика, диспечерът може да активира или деактивира дейността му.

Там, за да се избегнат проблеми със задръствания, се регулира дейността на знака, особено в сутрешните и вечерните пикови часове. Тази резервна лента е отворена от понеделник до петък в най-натоварените часове. Периодите на активиране са обозначени със светлинен символ с бял диамант и стрелка под знака. По същия начин активността се включва по време на пика след работното време.

Целта на знака е да мотивира хората да използват повече електрически автомобили или градски транспорт, за да намалят замърсяването на околната среда или да споделят автомобилите си и да не ги използват сами. Този знак досега е съществувал само във Франция. Не всички европейци разбират значението му. А шофьорите, напуснали специалната лента без изброените по-горе причини, стават спонсори на френската хазна.

Практиката за използване на такъв пътен знак на многолентови пътища се оказа успешна. Сега правителствата на много страни започнаха да изучават този опит и вероятно скоро всички посоки към оживени места ще бъдат оборуднати с новия знак с бял диамант в син правоъгълник или кръг.

Какво означава новият знак с бял диамант по френските пътища?

Знакът означава, че някои ленти са запазени за споделяне на автомобили и други видове превозни средства.
Знакът обикновено се намира на по-големи пътища – и може да работи само през определени часове от деня, като например пиковите часове.
Този ход има за цел да намали емисиите, като има повече хора в една кола, като по този начин се намали броят на колите по пътя.

Какви автомобили могат да се движат в ленти, маркирани с бял диамант?

Следните могат да се движат в ленти, които са покрити от знака с бял диамант…

Превозни средства с най-малко двама пътници (двойка, родител и дете, двама колеги, двама души, които споделят кола)
Превозни средства с много ниски емисии със стикер Crit’Air, показващ, че превозното средство е 100% електрическо или работи 100% на водород – броят на пътниците няма значение
Таксита, дори когато не превозват пътници
Мотоциклети, но на мотоциклета трябва да има пътник зад гърба.

Могат ли хибридните превозни средства да използват лентата само с един пътник?
Не – тези превозни средства трябва да пътуват с повече от един човек, за да използват лентата с бели диаманти.