Тв новини

„Три сестри“: Раздяла

Сомер съобщава на майка си, че с Тюркан са се разделили.

Всичко между тях е приключило и историята им е затворена завинаги. Мине изслуша Сомер мълчаливо, което го изненада.

Тюркан, виждайки Сомер, го попита кога ще вземе вещите си? Сомер отговори, че може да ги изхвърли в кофата за боклук.

Рючхан се срещна с Тюркан и, хващайки я за ръка, й каза, че в най-трудния момент от живота й тя е отворила не само вратата на дома си, но и сърцето си. И сега иска да бъде до нея в този труден момент.

Несрин е много притеснена за Тюркан, защото знае, че бременността й много я изтощава. Постоянно тича и работи. Но самата Тюркан не възнамерява да се предава просто така и ако Сомер е решил да й обяви война, тя ще воюва с него.

Само че Сомер не разбира какво прави Тюркан в момента? Тя отговори, че е дошла на работа. Сега ще работи с Рючхан. Сомер се поинтересува защо никой не го е попитал за мнението му по въпроса? Но Тюркан работи с майка му и следователно не е длъжна да го пита за нищо.

Но Сомер е сигурен, че Тюркан е дошла тук, за да му причини болка. Тюркан отговори на Сомер, че той вече няма да я види такава, каквато е била преди – жалка и нуждаеща се. Той е започнал тази война, а тя е дошла да воюва.