Тв новини

Три сестри – Епизод 110 (Ето какво ще видим) 05-ти април

Рючхан кани Севиляй да пият кафе заедно с Йозер. Тя отказва, но приема това да стане друг ден.

Сомер учи Тюркян да цепи дърва. Тя е уморена и започва да гони мъжа си с брадвата.

Най-накрая Мине пристига с таксито в планинската хижа. Тя носи Кираз. Сомер много се радва и взима детето си.

Сомер обвинява Мине, че го е излъгала. Мине се защитава, като казва, че може да вижда Кираз, когато поиска.

Несрин пита Рючхан за незаконния син на Йозер. Несрин се извинява на сватята си, че е поканила Севиляй и Мустафа да празнуват.

Дьонюш отива да се види със Сердар. Мустафа се обажда на Дерия. Тя го кани да се видят.

Рючхан моли Несрин да не казва на Тюркян.

Тюркян вижда колко е щастлив Сомер, докато е с детето и Мине.

Сомер казва на Мине да се приготвя, защото си тръгват.

Садък обяснява на Дерия, че не е виждал никъде Дьонюш.

Дьонюш се подготвя, за да стане донор на болното момиче. Фатих обещава на Дьонюш, че никога няма да причини зло на никого.

Рючхан казва на Йозер, че ще отидат заедно на кафе със Севиляй. Йозер отказва, под предлог, че ще бъде зает през целия ден. Рючхан е настоятелна и той приема.

Мине прави всичко възможно да останат на вилата със Сомер. Иска от Сомер и Тюркян да се замислят за бъдещето на Кираз.

Сердар опитва да убеди Дьонюш да не става донор на дъщерята на Фатих.

Дерия пита Мустафа къде е баща му.