Тв новини

„Моето име е Мелек“: Шок за Мелек

Алпай притиска Халил в ъгъла, а той, изправен пред него в такъв момент, няма друг избор. Предупреждават Алпай, че ако Кемал разбере за ненужните сведения, последиците ще бъдат лоши. Но той не е решен да се откаже от постигнатото. Халил е сигурен, че Алпай прави всичко това само за да им попречи да се оженят с Мелек. Фунда научава нещо, което я ядосва много, и сега е решена да отмъсти на Алпай за измамата му. Когато Халил съобщава на Мелек, че скоро ще се оженят, тя е много щастлива. Не може да повярва, че най-накрая е дочакала този важен момент в живота си.

Но изведнъж пред тях се появява Алпай. И той не може да повярва, че това е истина. Добре знае колко дълга е историята на любовта между Халил и Мелек. Нима тя наистина ще стигне до своя край?

Халил бързо прогонва Алпай, но Мелек не разбира какво се случва. Алпай отговаря, че тази сватба ще струва твърде скъпо на Халил. А след това Алпай съобщава на Мелек, че Халил му е обещал да му прехвърли къщата и магазина в замяна на този брак. Тази новина е шокираща за Мелек.