Тв новини

Ето какво ще видим утре (28-ми август) в „Обещание“

Нарин най-накрая успява да поговори спокойно с Кемал. Казва му, че ако пожелае да си тръгне, ще го направи. 
Рейхан води Гюлсюм на гроба на майка им.

Джавидан си спомня как е накарала Талаз да намери момиче, което да се представи за сестра на Рейхан. Тя поставя кашона с документи на бюрото, за да го види Емир. Поставя вътре и визитна картичка на детектив Садулах. Тя се среща и с мнимия детектив, който говори с Емир пред нея.

Гюлсюм влиза в тоалетна и вижда, че бенката ѝ се е изтрила. Взима молив и си прави друга. Спомня си как с Джавидан са срещнали и уредили плана. След това Гюлсюм нарочно е подпалила „дома си“.

Нарин вижда счупената семейна снимка с Масал и Кемал и се натъжава още повече.

Джавидан звъни на Гюлсюм да се видят. Когато се срещат, тя ѝ нарежда веднага да ѝ промени името в телефона и да не използва истинското ѝ, защото ще ги разкрият.

Джавидан иска подробности за посещението на Гюлсюм, Рейхан и Емир в Ерзурум.

Ерхан посещава имението, а Масал, виждайки го, се страхува, и се крие зад Нарин.