Тв новини

Ето какво ще видим утре (15-ти септември) в „Черна роза“

Нарин казва на Баран да вземе Айше и да пренощуват в дома на Фърат.

Ебру отива в кафето и вижда децата си как се занимават. Влиза вътре с намерение да разговаря с тях, но Емре веднага се представя. Ада отново се сопва на майка си. Ебру им казва, че случилото се не е това, което си мислят. Мая също избухва. Ада заявява, че им е омръзнало да бягат след майка си. Те са добре. Мая обвинява Ебру, че заради нея са пропуснали годишния си изпит. Ебру си тръгва от кафенето.

След разговора с Елиф, Дениз прегръща баща си.

Сибел се събужда и иска да види сина си. Тя има треска.

Кенан заявява на Касъм, че ще си отмъстят за всичко, което им е сторено, но това ще стане постепенно.

Кендал отказва да помогне на Нарин да опази тайната от Баран. Тя се ядосва и разхвърля всичките вещи, напомнящи й за Мурат.

Рустем се обажда на Кендал и му припомня, че иска Мелек за снаха.

Ебру следва децата си навсякъде, но те се правят, че не я забелязват. Рюзгяр носи хляб на майка си, която е седнала на стълбите пред вратата.

Кадрие е застанала в джамията, носейки камъните, и се моли за опрощение на греховете си.

Баран пита Ебру дали има вести за сина си. Тя се разплаква. Момчето я успокоява. Ебру се опитва да каже на Баран, но в това време се появява Рюзгяр. Момчето вижда брат си и казва на майка си, че много му е мъчно за нея.

Рано сутринта Айше излиза, целува спящия на канапето Баран, и му иска прошка, след което напуска къщата на Фърат.

Нарин намира папка с документи и си спомни, че Мурат й е казал, че това са документите, които ще унищожат Шамверди.

Баран тръгва да търси Айше.

Нарин носи документите на Кендал. Показва му ги и го кара да попречи на Ебру да каже истината на Баран.

Сибел се събужда. Споделя с Касъм, че умира, а децата й са в ръцете на Кендал. Моли го да се погрижи за Айше, защото е негова дъщеря.

Кендал заставя братът на арестуваните работници да се обади в полицията и да каже, че са купили наркотиците от кафенето на Ада и другите младежи.

Полицаите нахлуват в кафенето, правят обиск, и арестуват Мая, Емре и Ада.