Тв новини

Ето какво ще видим утре (07-ми януари) в „Черна роза“


Баран и Назлъ се женят. Айше все още не разбира какво се е случило.

Йозлем гледа видеото как Кендал убива Мехди, а също така как Асъм пада от високо и се появява неговия недъг.

Кендал отива в стаята на майка си и чува какво споделя Асъм.

Айше пита Баран какво се е случило в имението. Назлъ крие брачното свидетелство, но Айше го вижда и разбира, че Баран се е оженил за певицата.

Кадрие гони Кендал от стаята си.

Айше не иска да приеме обяснението на Баран.

Йозлем разпитва Емине кога Асъм се е разболял.

Кендал се досеща, че Кадрие е изпратила Емине в стария конак за касетата.

Баран се оправдава пред Айше, че не е искал Назлъ да я сполети съдбата на Мелек. Моли любимата си за прошка и настоява тя да не си тръгва.

Кендал също се чуди дали Асъм знае нещо за касетата.

Мая моли при брат си да се успокои. Обещава му, че всичко ще бъде наред.

Кендал настоява да откара Асъм, Йозлем и Емине до имението. Тримата се качват в колата, като Асъм по настояване на баща си сяда отпред.

Ада упреква Баран за прибързания му брак.

Назлъ споделя с майка си, че за първи път среща мъж с толкова добро сърце като Баран.