Тв новини

Ето какво ще видим утре (06-ти ноември) в „Приказка за Бодрум“

Атеш е разочарван от сестра си и Келебек. Аслъ го успокоява.

Сюха пита Узай каква е тази гривна в ръцете му. Младежът му обяснява, че тези гривни ги е правила майката на Аслъ в Кос.

Атеш решава да си изкара целия яд на Бора.

Сюха забранява на Узай да говори по този въпрос.

Сюха съобщава на Фарълъ, че се е появил купувач за портокаловата градина.

Бора показва на Атеш, че е купил земята на Хайдар. Младежът заявява, че няма да позволи да се случи продажбата на къщата им.

Сюха се обажда на негова позната на остров Кос и я моли да го свърже с приятелката й, с която са имали нещо на младини.

Фарълъ иска Йълдъз да не се занимава с Атеш, защото той става все по-силен и по-силен. Самотата прави младежа като лъв.

Келебек е отчаян. Брат му го съветва да отиде и да поговорят с Атеш.

Атеш съобщава на Фарълъ, че Хайдар е продал земята си на Бора. Младежът е решил да провали съвета, който ще даде разрешение за строеж на този терен.

Узай споделя с Аслъ, че Сюха знае нещо за майка й.

Су моли брат си да не й се сърди. Атеш отговаря, че не се сърди на никого.

Гьозде пита брат си дали е  имал някакви взаимоотношения с Еврен отпреди.

Еврен влиза в кабинета на Бора и открива папка с материали срещу него.

Фарълъ вдига скандал на Хайдар за продажбата пред Узюм.

Су обещава на Келебек, че все накак ще оправят нещата с Атеш.