Тв новини

Ето какво ще видим днес (21-ви септември) в „Опасни улици“

Журналистка иска да научи от Текин повече за инцидента със Зелиха, но младежът я отпраща грубо от дома си. 

Текин утешава Зелиха, която е съсипана и цялата насинена след преживяното с Тарък. 

Хакан е отстранен заради връзката си с Дилек. Той мисли, че екипът се е обърнал срещу него, и се затваря в себе си. 

Бюлент е оживял след куршума на Тарък и се укрива. 

Зелиха получава паник атака и се затваря в тъмна стая. Хюсню и Назике я намират да плаче. 

Месут ревнува много Селин от д-р Мехмет и го показва видно. Това поведение кара Селин да се дистанцира от него. 

Колегите на Хакан го посещават в дома му и стават свидетели на лошия живот, който води.