Тв новини

Ето какво ще видим днес (17-ти септември) в „Опасни улици“

Хакан се среща с Дилек, за да разговарят. По стечения на обстоятелствата Бахар вижда Хакан и Дилек заедно и ги разкрива. Тя се опитва да предупреди Хакан приятелски, но получава остър отпор от негова страна. 
Бахар информира Хюсню, че Хакан се среща с Дилек. Хюсюн е бесен на Хакан. 
Тарък издебва Джемал и започва да го налага. Джемал му отвръща и го сваля на земята. Готов е да го арестува, но Бюлент взима Езги за заложница и нарежда на Джемал да пусне Тарък. 
Тарък поваля в безсъзнание Джемал и заедно с Бюлент бягат. 
Тарък и Бюлент имат разногласия и Тарък, без да му мигне окото, го застрелва. Зелиха става свидетел на това и се заключва в една от стаите. Тя панически звъни на баща си и го моли да я спаси. 
Тарък разбива вратата и взима мобилния на Зелиш. 
Хюсню и останалите от отбора тръгват да спасяват Зелиха. Те нахлуват в къщата, но не откриват никого. Виждат следите от кръвта на Бюлент. Хюсню е отчаян, мислейки, че Тарък е навредил на дъщеря му.