Тв новини

Ето какво ще видим днес (11-ти септември) в „Опасни улици“

Екипът намира необходимите доказателства, за да хване Тарък. Организира се операция до мястото, където се укрива, но там ги очаква изненада. Той им дава телефон и видео на него с пистолет, опрян в главата на Зелиха. Хюсню и останалите не могат да предприемат нищо заради видеото със Зелиш. Те са принудени да приемат офертата на Тарък. 
Тарък успява да избяга, а  Хамза – не. Хамза е човекът, който опита да убие капитан Акиф и Месут в Серборан. Месут не му позволява да избяга и пренебрегвайки живота на Зелиха, той застрелва Хамза. 
Тарък се качва в колата си и бяга.
Въпреки че Хюсню и екипът са объркани от нарушаването на плана, те си радостни, когато достигат безопасно до Зелиш.