Тв новини

Ето какво ще видим утре (5-ти май) в „Една жена“

Пъръл предупреждава Мюнир, че отсега нататък ще следва всяка нейна заръка и няма
да казва нищо на баща ѝ. Заявява, че иска да знае абсолютно всичко за Бахар.
Джейда звъни на Ширин, но не говори. Звъни на Йелиз, но тя заявява, че не може да се
занимава с нея, защото вечерта ще има гости. Тогава Джейда ѝ разказва за побоя.
Джейда привиква и Ариф, който играе на табла. Споделя му, че сега ще отиде при
Ширин, за да я набие. Ариф я пита тогава за какво трябва да ходи и той. Тя отвръща, че
няма пари. Ариф вади, но Джейда отказва да ги вземе. Той се съгласява да я закара.
Шефката на Бахар я вика в кабинета си. Заявява, че ѝ е нужен свободен човек, който да
не отсъства вечно от работа. Бахар ѝ обяснява за заболяването си и я моли да не я гони.
Пита я как може да е толкова безсъвестена и заплашва, че ще потърси правата си в
съда. Шефката не ѝ обръща внимание и си тръгва. Фердане пита Бахар какво се е
случило, но тя отказва да ѝ отговори.
Хикмет прониква в дома на Джейда с помощта на измамник.

Ширин отваря и вижда Джейда пред дома си. Опитва се да затвори, но Джейда подлага
крак. Джейда иска да пребие Ширин, за да отмъсти за Бахар. Ширин заявява, че няма да
може да ѝ смогне. Тогава се появява и Йелиз. Двете подгонват Ширин из къщата и
започват да я скубят и ритат. Йелиз я хапе по ръцете. Ширин се измъква и вика за
помощ. Джейда и Йелиз побягват. Джейда се качва в колата на Ариф, а Йелиз си търси
колата. Ширин вижда Йелиз и казва на мъжете, че това е жената, която я е нападнала.
Момчетата я хващат.
Джейда се прибира и заварва Хикмет. Пита го как е влязъл. Отива да му направи кафе и
се обажда на Пеями. Пита го къде е и го известява, че Хикмет в момента е в дома ѝ.
Джейда научава, че Пеями е с Бершан. Пеями взима телефона на Бершан и веднага
потегля. Звъни на Сейфулах и го информира за Хикмет и Джейда.
Фердане научава, че Сема е уволнила Бахар.
Теоман се прибира и разбира, че Йелиз не си е вкъщи.
Йелиз е арестувана.
Сейфулах пристига пред кооперацията и се обажда на Хикмет. Джейда се смее и
уведомява Хикмет, че тя го е известила. Хикмет побеснява и хваща Джейда за косата.
Пъръл се появява пред Бахар. Пита я кога децата трябва да излязат от час. Вижда как
посреща Нисан и Дорук. Извиква по тях, тъй като са изпуснали шапката си.
Хората от квартала се събират и гледат как Хикмет е готов да бутне Джейда от терасата
на дома ѝ. Джейда се задържа на просторните въжета. Хикмет чува полицейските
сирени и избягва.
Джейда е отведена от полицията. Бахар пита Енвер защо я арестуват. Ариф им разказва
как Джейда и Йелиз са пребили Ширин.
Джейда е вкарана в същата килията като Йелиз.