Тв новини

Ето какво ще видим утре (27-ми юли) в „Научи ме да обичам“

Сузан съобщава на Алпер, че Берна е купила къщата и иска да ги изгони. Енгин уведомява Алпер, че истинският собственик на къщата е Хашмет и е възможно да я е подарил на Берна.
Лейля натопява Алпер за убийството на Гьоркан. Насочва полицията към дома му, за да открият пистолета. Тя заявява, че Хашмет е бил натопен, а той е един добър и почтен човек, който се е грижил за  тях.
Айля се опитва да изнудва Джанан заради Лейля.
Алпер влиза в дома си, заплашва Берна да не си играе с него, нито пък да закача Лейля, защото ще си получи заслуженото.
След като Лейля дава показанията, Хашмет я освобождава.
Енгин споделя с Езги, че по принцип къщата е принадлежала на родителите на Берна.

Езги съобщава, че въпреки всичко твърдо е решила да замине. Енгин я целува и й казва колко много я обича. Моли я да остане. 
Айля си признава, че е изпратила снимката пъзел на Джанан. Джанан се опитва да изгони Айля от офиса си и вика охраната. Заявява, че ще отнесе шантажа в полицията. Охранителите изхвърлят на улицата мащехата на Лейля.
Алпер е съсипан и споделя с Енгин, че Берна е разказала всичко на Хашмет.
Салих отива в ресторанта и иска обяснение от Алпер за изчезването на Лейля.
Полицята търси Алпер и претърсва дома му.
Лейля идва в ресторанта заедно с детето. Вижда всички колко са притеснени за нейното изчезване. Тя прегръща баща си и Езги. Всички я питат къде е била. Тя мълчи. Полцията идва и арестува Алпер. Полицаят казва, че е обвинен в убийство. Лейля му иска прошка и се разплаква.
Енгин се обажда на адвокат да отиде в участъка. Лейля се оправдава, че е искал да спаси Алпер, защото Хашмет е пратил хората си да го убият. Именно за това тя е била принудена да даде показания в полицията, че Алпер е убил Гьоркан.
Салих съобщава на Джанан за ареста на Хашмет и това, което се е случило с Лейля.