Тв новини

Ето какво ще видим утре 2-ри май в „Всяка твоя сълза“

На следващия ден Джихан се прибира вкъщи. Махир също е изписан, а Ханде е до него.
Фиген опитва да накара Елиф да спре да ѝ се сърди.
Севда подслушва разговор между Юсуф и Музо, в който Музо се заканва на Селчук.
Фиген приготвя любимата торта на Елиф. Джихан признава на майка си, че се чувства
като в чистилище. Фиген я подтиква да не потиска чувствата си. Момичето е притеснено
и споделя, че Ханде е влюбена в Махир и как ѝ е разкрила, че се надява да се получат
нещата между нея и Махир. Фиген я кара да разкрие на Ханде истината, за да не я научи
от друг.
Джихан позвънява на Ханде. Тя ѝ споделя, че в къщата на Махир и му приготвя супа.
Твърди, че сега не могат да се срещнат да говорят, защото се грижи за младежа.
Тайфун звъни на Али, за да поговорят очи в очи.
Айля влиза в стаята на сина си, но Махир се прави, че спи.
На другия ден Джихан и Ханде сядат да говорят. Джихан започва с думите, че не знае
как да ѝ го признае. Прекъсната е от свой състудент.
Елиф се преструва, че тръгва към училище. Фиген се съмнява в истинността на думите
ѝ.
Музо получава обаждане от началника на полицията. Споделя с Юсуф, че полицаите не
са могли да задържат Селчук. Музо си тръгва от пекарната, а Юсуф се усъмнява в Севда.
Излиза навън и говори с комисаря.
Музо и Фиген следват с колата си Елиф и стигат до парка, където е срещата ѝ със Седат.

Юсуф влиза в пекарната и съобщава на Севда, че Музо е научил от полицията, че Селчук
е проследен от видеокамерите на улиците. Севда излиза и звъни на Селчук, а Юсуф я
вижда и се уверява, че тя е предателка.
Джихан излиза от кабинета на директора. Запознава се с Папатия, която без да иска
познава, че момичето страда от неизлечима болест. Джихан я пита откъде знае, а
Папатия отговаря, че го е забелязала заради безразличието, което проявява относно
бъдещето си. Обещава да пази болестта в тайна.
Докато Музо и Фиген искат обяснение от Елиф, Али са обажда на Музо. Казва му да не се
издава пред Елиф, тъй като трябва да се срещнат и да говорят.
Музо пристига на мястото на срещата и разбира от Али, че Седат използва непълнолетни
момичета за бизнеса си. Тайфун доверява на Музо, че знае къде живее Седат.
Елиф среща изплашената Джихан, чиято ръка се схваща по време на час.