Тв новини

Ето какво ще видим утре (09-ти юли) в „Г-жа Фазилет и нейните дъщери“

Хазъм вика Фазилет в ателието. Фазилет започва да му намеква за Кериме. Хазъм се прави, че не я познава. Фазилет припомня за мъжа на Кериме и как е загинал на един от строежите. 
Хазъм решава да държи наблизо Фазилет и ѝ предлага да останат в имението за постоянно. Тя се съгласява. 
Помощниците в имението предупреждават Хазан и Едже да не им се пречкат. 
Хазан вижда как Едже прави знаци на Яъз да поговорят. Фазилет ги засича. 
Фазилет съобщава на дъщерите си, че техният дом вече е имението. 
Ясин забелязва, че къщата на Фазилет е изгоряла. Той се притеснява за Едже. 
Яъз дава задача на Ердал да проучи всичко за Кериме Йълдъз. 
Едже с усмивка на лице благодари на Хазъм, че вече имението ще е техен дом. Селин се вбесява, виждайки задоволството ѝ. 
Селин веднага звъни на Ясин и го известява, че Едже вече живее в конака. 
Ясемин си слага перука и пристига в дома на Тарък. Гьокхан получава местоположението на жена си. 
Синан вика спешно Яъз в имението, за да говорят тримата с Хазан за хотелската стая. 
Синан пита Хазан дали ще му се усмихне за последно. Хазан се чуди какво става. Яъз се качва. Синан намеква на Хазан, че късно е осъзнал, че я обича. Синан влиза в стаята си и заварва Нил на леглото с прерязани вени. 
Фазилет чува как Ясин вика името на Едже пред дома на Егемен. Предупреждава Фазилет, че няма ѝ позволи да уреди Едже с Яъз. 
Яъз и Синан откарват Нил в болница. 

Exit mobile version