Тв новини

Ето какво ще видим днес (31-ви юли) в „Една жена“


Ширин и Бахар пристигат пред дома на Суат, но охраната не допуска Бахар да влезе.
Жале информира Бахар, че ѝ е уредила среща с педагог за децата днес в три часа. 
Бахар си тръгва и не успява да види Суат. 
Енвер вика човек да смени стъклото на стаята на Ширин. 
Пъръл разказва на Мюнир, че предишната вечер Сарп ѝ е искал сметка, че е ходила в дома на Хатидже и Енвер и защо не му е признала, че знае за снимките. Сарп я пита дали крие още нещо от него и дали знае как е умряла майка му. Казва ѝ, че вече не може да ѝ вярва. 
Ширин и Суат пристигат при Пъръл и Мюнир. Ширин ѝ казва, че има коз срещу Бахар – тя не знае, че Сарп има друго семейство и не би му простила за това. Пъръл е сигурна, че Сарп ще успее да я убеди. Ширин намеква, че трябва да попречат на Сарп да ѝ разкаже. Ще направят да узнае по такъв начин, че обясненията на Сарп да не са достатъчно убедителни. Пъръл се досеща, че Ширин има план и иска да знае кога Бахар ще разбере за нея и децата. Ширин казва, че първо Пъръл трябва да се помири със Сарп и тогава. Пъръл се съгласява да си сътрудничат. 
Бахар се уговаря с психоложката до доведе Нисан и Дорук, след като тя се върне от пресконференция. 
Бахар разказва на Хатидже, че охраната в дома на Суат не са я допуснали. 
Хатидже вижда, че парите от Сарп ги няма. Отива и пита директно Ширин къде са. Ширин се прави, че не знае, че Хатидже е приела парите. 


Exit mobile version