Тв новини

Ето какво ще видим днес (30-ти юни) в „Черна роза“

Гюлсюм отново се обажда на Кендал и го заплашва, че кръвта на Фърат е по ръцете му.
Ада и Моя откриват, че Ебру я няма в имението.
Нарин идва на себе си в затворническата лечебница.
Ебру моли Баран да се приберат заедно. Когато отиват в конака, Ада започва да вика на
майка си. Ебру й нарежда да млъкне и моли Емине да придружи Баран до стаята му. Ада
избухва.
Кендал признава за заплахите по телефона и се разпорежда на Касъм да намери
жената, която го тормози.
Огуз среща Сабри и тръгва да го гони. Братът на Йозлем скача зад една стена, а
командирът е след него.
Касъм поставя човек да наблюдава телефонните кабини.
Ебру разказва на момичетата какво е направил Баран.
Касъм засича Сабри и го спира. Братът на Йозлем иска двамата с Касъм да се разберат
като мъже. Те се скриват в колибата и се сбиват. Мелек отива да види Сабри. Той казва,
че е спазил обещанието си и не е докосвал сестра си. Касъм се отказва да убива Сабри,
след като чува разговора му с Мелек.
Сердар вика Ада да се видят. Тя излиза и му се развиква, защото е взел майка й.
Кендал не може да намери пистолета си и си го изкарва на Ръза. В това време идва Огуз
и му връща оръжието. Обвинява Кендал, че Нарин е станала негова жертва. Казва му, че

Нарин не е събрала доказателствата от работилницата. Кендал отговаря, че няма да
допусне да влезе в затвора и гони Огуз от кабинета си.
Кадрие разговаря с Баран, като се опитва да намали болката му. Той й обещава да не го
прави повече.