Тв новини

Ето какво ще видим днес (10-ти юли) в „Една жена“

Джейда пита Бахар кога ще е сватбата с Ариф. Тя отговаря, че първо иска да поговори с децата, за да ги подготви. 
Човек на Суат доставя на Ширин поисканите от нея дрехи. Хатидже отваря и ги взима. Отива и ги изхвърля в кофата за боклук. 
Азми се прибира, а съпругата му му казва, че брат му е дошъл да го види. Когато влиза, Азми вижда Мюнир. Мюнир моли Азми да посетят майка им, която умира.

Късно вечерта Сарп излиза, а Пъръл го моли да си остане вкъщи. Той не я послушва и потегля с колата си.

Сарп отива в болницата. Слага си качулката и влиза вътре. Вижда Джейда и я следва.

Мюнир разпитва Азми дали ще остане без работа, след като Незир умре.

Джейда се обръща и вижда Сарп. Казва ѝ, че е дошъл да види Бахар. Обещава, че ще го направи, докато тя спи.

Джейда се съгласява и отваря вратата. Вижда, че приятелката ѝ спи. Сарп се появява и най-накрая вижда жена си. Разплаква се безутешно, след което си тръгва.

Джейда позвънява на Хатидже и я информира, че Сарп е идвал в болницата да види Бахар. Ширин се вбесява, че Сарп не я е послушал. Пише му съобщение, че ако още един път опита да види Бахар, ще ѝ прати снимките от стаята.

Пъръл чува, че се получават съобщения. Отваря ги и вижда снимките от Ширин.

Азми спира на бензиностанция, а Мюнир претърсва колата и вижда снимки от различни вили. Отпрашва с колата и предупреждава Суат, че хората на Незир може би са открили къщата, където са Пъръл, Сарп и децата.

Хората на Незир убиват охраната и се разминават с колата на Сарп. Сарп търси Пъръл и децата из къщата, но не ги намира.

Оказва се, че Пъръл и децата са в болницата и отиват при Бахар.